Toimintamme perustuu arvoihin joissa pyrimme antamaan

asukkaalle ihmisarvoisen, mielekkään ja arvokkaan elämän.

 

Materon Palvelukodin vanhusyksikkö on 16-paikkainen ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yksityinen hoitokoti.

Palvelukodissamme tarjotaan kuntouttavaa ja virikkeellistä hoivaa sekä mahdollisimman kodikasta normaalia elämää.

Palvelukodin toiminnan tarkoitus on täysipainoisen toiminnan viettäminen sairauden asettamissa rajoissa tarjoamalla elämyksiä, ylläpitämällä sosiaalisia suhteita, asukkaan pitäminen vireänä siten, että kaikille löytyy mielekästä tekemistä. Kunnioitamme asukkaan yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme muun muassa kouluttamalla ja etsimällä uutta tietoa vanhusten ja muistisairaiden parissa toimimisesta.

Kuntouttavaa hoitoa

Kuntouttavalla hoidolla pyrimme siihen, että asukas pysyy mahdollisimman hyvässä fyysisessä kunnossa oman terveytensä mukaisesti jokapäiväisen toiminnan avulla.

Päivittäisten kävelylenkkien avulla tuemme fyysistä kuntoa ja ylläpidämme vireyttä.
Kuntoilemme aina asukkaan oman kunnon mukaisesti. Vuoteeseen hoidettaville annetaan vuodejumppaa.Materonpalvelukoti hoiva 2

Psyykkinen kuntoutus

Päivätoimintamme tukevat asukkaan omatoimisuutta ja sosiaalisuutta. Psyykkistä kuntoutusra etsitään jokaiselle mieleisillä virikkeillä, joihin saamme vinkkejä keskusteluilla asukkaan ja omaisten kanssa. Täytämme asukkaasta Elämäni tarina- lomake, jossa kerrotaan asiakkaan tärkeistä asioista ja elämästä aina lapsuudesta nykyhetkeen asti.
Sitä mukaellen toteutamme toimintaamme jokaiselle mieleisellä tavalla.

Kuorimme perunoita ja laitamme kahvituksia yhdessä.
Laululla, leikillä ja yhteisillä tarinatuokioilla pidetään huolta myös sosiaalisesta puolesta.

Kannustamme asukkaan ystäviä ja omaisia käymään tapaamassa omaista mahdollisimman usein, sekä käymällä talon ulkopuolisissa toiminnoissa tapaamassa muita ihmisiä sekä myös eri ryhmien vierailulla hoitokodille.